Bùi Tiến Dũng: Người Việt Nam không thua bất cứ ai

Bùi Tiến Dũng: Người Việt Nam không thua bất cứ ai
     

Thành công trên đất khách nhưng tâm hồn luôn hướng về quê hương Việt Nam là một điều rất đáng quý. Với ông Bùi Tiến Dũng- Phó chủ tịch điều hành kinh doanh...