X

Dịch vụ Hosting Email tại Cần Thơ, server mail chất lượng tại Cần Thơ

Gói Dịch vụ
WTI-M1
WTI-M2
WTI-M3
WTI-M4
WTI-M5
Giá / năm 540.000đ 1.140.000đ 2.040.000đ 3.480.000đ 4.200.000đ
1. Dung lượng 500MB 2GB 5GB 7GB 15GB
2. Số lượng Mail Online(Pop3 account) 5 10 50 70 80
3. Số lượng Email Forwader 5 10 50 70 800
4. Quản lý email vào
5. Quản lý email gửi ra
6. Check mail bằng Outlook Express, Web mail
7. File đính kèm tối đa 15MB 15MB 15MB 15MB 15MB
Gói WTI-M1
540.000đ
500MB
5
5
15MB
Gói WTI-M2
1.140.000đ
2GB
10
10
15MB
Gói WTI-M3
2.040.000đ
5GB
50
50
15MB
Gói WTI-M4
3.480.000đ
7GB
70
70
15MB
Gói WTI-M5
4.200.000đ
15GB
80
800
15MB

Đặc tính kỹ thuật