- Tag du lieu web

/files/images/tintuc/dulieu-web/7-thu-thuat-giup-tang-toc-do-co-so-du-lieu-web-mysql/7-thu-thuat-giup-tang-toc-do-co-so-du-lieu-web-mysql_thump.jpg
7 thủ thuật giúp tăng tốc độ cơ sở dữ liệu web MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu web tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và rất được ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Tuy nhiên do các ứng dụng web MySQL ngày càng nhiều làm tốc độ website cũng giảm theo. Hãy làm theo 7 thủ thuật dưới đây giúp tăng tốc MySQL và website của bạn.

Xem chi tiết