10 ý tưởng kinh doanh khả thi nhất năm 2013

10 ý tưởng kinh doanh khả thi nhất năm 2013
      Accelerated Mobile Pages

10 ý tưởng kinh doanh sáng tạo, thú vị nhưng rất tiềm năng được tạp chí Times chọn lọc từ 10 ý tưởng ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

10 ý tưởng kinh doanh sáng tạo, thú vị nhưng rất tiềm năng được tạp chí Times chọn lọc từ 10 ý tưởng ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Đặc biệt, các ý tưởng này rất nhân văn và thân thiện với môi trường:

y tuong sang tao

10 ý tưởng kinh doanh trên không những độc đáo, ấn tượng mà còn mang đến giá trị nhân văn cao, hữu ích trong cuộc sống hằng ngày. Bạn cũng có thể tham khảo thêm 8 nghề sẽ "lên ngôi" trong năm 2013 để tìm hiểu xu hướng kinh doanh trong năm nay và có thể bạn sẽ tìm được ý tưởng kinh doanh cho riêng mình từ những thông tin bổ ích này.

10 ý tưởng kinh doanh trên không những độc đáo, ấn tượng mà còn mang đến giá trị nhân văn cao, hữu ích trong cuộc sống hằng ngày. Bạn cũng có thể tham khảo thêm 8 nghề sẽ "lên ngôi" trong năm 2013 để tìm hiểu xu hướng kinh doanh trong năm nay và có thể bạn sẽ tìm được ý tưởng kinh doanh cho riêng mình từ những thông tin bổ ích này.