Dịch vụ Hosting Email tại Cần Thơ, server mail chất lượng tại Cần Thơ

Dịch vụ Hosting Email tại Cần Thơ, server mail chất lượng tại Cần Thơ
      Accelerated Mobile Pages

Đánh giá: star star star star star 5/5 - (9244 Votes)

Gói Dịch vụ
WTI-M1
WTI-M2
WTI-M3
WTI-M4
WTI-M5
Giá / năm540.000đ1.140.000đ2.040.000đ3.480.000đ4.200.000đ
1. Dung lượng500MB2GB5GB7GB15GB
2. Số lượng Mail Online(Pop3 account)510507080
3. Số lượng Email Forwader5105070800
4. Quản lý email vào
5. Quản lý email gửi ra
6. Check mail bằng Outlook Express, Web mail
7. File đính kèm tối đa15MB15MB15MB15MB15MB
Gói WTI-M1
540.000đ
500MB
5
5
15MB
Gói WTI-M2
1.140.000đ
2GB
10
10
15MB
Gói WTI-M3
2.040.000đ
5GB
50
50
15MB
Gói WTI-M4
3.480.000đ
7GB
70
70
15MB
Gói WTI-M5
4.200.000đ
15GB
80
800
15MB