2012: Điểm danh 5 CEO tệ hại nhất

2012: Điểm danh 5 CEO tệ hại nhất
      Accelerated Mobile Pages

5 giám đốc, mỗi người mỗi kiểu bê bết nhưng đều có chung một điểm là thất bại thảm hại trong kinh doanh và tha hoá trầm trọng về nhân phẩm.