25 giao diện thiết kế web theo chiều ngang sáng tạo

25 giao diện thiết kế web theo chiều ngang sáng tạo
      Accelerated Mobile Pages

Thiết kế web theo chiều ngang để người dùng đọc từ trái sang phải là một trong những cách tạo sự khác biệt. Dưới đây là 25 website có giao diện thiết kế web theo chiều ngang hấp dẫn sẽ làm bạn thích thú.

Thiết kế web theo chiều ngang để người dùng đọc từ trái sang phải là một trong những cách tạo sự khác biệt. Dưới đây là 25 website có giao diện thiết kế web theo chiều ngang hấp dẫn sẽ làm bạn thích thú.

1. Oh My Gift (http://www.ohmygift.ch/)

thiet-ke-web-1


thiet-ke-web-2
Year in Hashtags


thiet-ke-web-3
Q&H London


thiet-ke-web-4
Lorenzobocchi


thiet-ke-web-5
Louis Ansa


thiet-ke-web-6
Exelum

thiet-ke-web-7
Roadtrips – South Australia


thiet-ke-web-8
Moving Islands 


thiet-ke-web-9
Daydream Designs


thiet-ke-web-10
Mahuna & Mahuna


thiet-ke-web-11
Travel Alberta Trip Planner

thiet-ke-web-12
Costume National Scents

thiet-ke-web-13
Lois Jeans Autumn-Winter 2013


thiet-ke-web-14
Cyril Masson Portfolio v2


thiet-ke-web-15
House on the Krasina

thiet-ke-web-16
Quatro Folhas

thiet-ke-web-17
Ichance 


thiet-ke-web-18
Guillaume JUVENET


thiet-ke-web-19
Heart of Arctic


thiet-ke-web-20
WWF
thiet-ke-web-21
We Make Games

thiet-ke-web-22
Akita 

thiet-ke-web-23
25 Years of the Internet


thiet-ke-web-24
ATL


thiet-ke-web-26
Zack Batsaikhan