70 mẫu page not found 404 sáng tạo

70 mẫu page not found 404 sáng tạo
      Accelerated Mobile Pages

Lỗi 404 là lỗi thông dụng đối với website. Đối với lập trình viên, để làm những trang 404 đẹp mắt và thu hút người dùng là một bài toán cần lời giải.Trang...

trang loi
Trang lỗi trang 404 của Vivicorp - mẫu 1

South Park Studios


South Park Studio

Dilbert Website


Dilbert Website

Blizzard Entertainment


Blizzard Entertainment

Future of Web Design London


Future of Web Design London

Popscreen


Popscreen

GDZLLA SMASH PAGE (NOT FOUND)


GDZLLA SMASH PAGE

Carsonified 404


Carsonified

Chris Jennings 404


Chris Jennings

Twurn


Twurn

Houston, we have a problem! Abduzeedo


Abduzeedo

Henrik Hedegaard – WOOPSIE DAISY! Something went wrong!!!


Henrik Hedegaard

Wufoo Page Not Found


Wufoo

Jamie Huskisson 404


Jamie Huskisson

Mẫu 27


Mẫu 28


Tele2 404


Tele2

TattooSales.com – Page Not Found


TattooSales

What the Dickens…?


What the Dickens...

Suspended Animations


Suspended Animations

Oops! You bwoke it


Oops! You bwoke it

YouCastr – Woops!


YouCastr

Acro Media Inc – Dude, we can't find that page!


Acro Media Inc

< scythe.net 404 Error >


scythe.net

Content Not Found : The New Yorker


The New Yorker

Frye/Wiles 404 – Whoops


Frye/Wiles

Pattern Tap 404


Pattern Tap

Limp Fish – file not found


Limp Fish

TinSanity 404


TinSanity 404

LILEKS – uh oh


LILEKS

Page Not Found – d20srd.org


d20srd.org

dawdle.com


dawdle

Blue Daniel 404 File Not Found


Blue Daniel

CSS Tricks – Nothing found for Thispagedoesntexist


CSS Tricks

arbitraryconstant – 404 (missing)


arbitraryconstant

Mẫu 47

Shelfworthy


Shelfworthy

Laughing Squid – Page not found


Laughing Squid

VintFalken.com


VintFalken

Springload: Error 404


Springload

Error Finding Page


50 Creative 404 Pages

Expansion Broadcast – Page not found


Expansion Broadcast

Bits of Magic – PAGE FAULT ERROR #404


Bits of Magic

Error – GeekSquad


GeekSquad

moock.org >> operation failure >> code 404


moock

Open Adventure – 404!


Open Adventure

Site Sketch 101


Site Sketch 101

Bi Bakar mısınız? Sayfayı Bulunamadı!


50 Creative 404 Pages

404 – Casino Lemonade


Casino Lemonade

404 › rbardini.com


rbardini.com

404: Lost in the aether


50 Creative 404 Pages

ZEITWENDE


50 Creative 404 Pages

webtressdesign.com – OOPS Wrong Turn


50 Creative 404 Pages

The Web Motel – ERROR!


Mẫu 66
mau 67
Mẫu 67
mau 68
Mẫu 68
mau 69
Mẫu 69
mau 70
Mẫu 70