Albert Einstein: 10 điều cần thiết cho bạn

Albert Einstein: 10 điều cần thiết cho bạn
      Accelerated Mobile Pages

“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò” – Một câu nói nổi tiếng của Albert Einstein. Và chính câu nói đó đã dẫn ông đến thành công.