Các công cụ giúp tăng tốc độ website (site speed)

Các công cụ giúp tăng tốc độ website (site speed)
      Accelerated Mobile Pages

Tốc độ website là một trong những yếu tố quan trọng để giữ chân người dùng. Đồng thời tốc độ của website là nhân tố quan trọng trong việc google đánh giá...

Tốc độ website là một trong những yếu tố quan trọng để giữ chân người dùng. Đồng thời tốc độ của website là nhân tố quan trọng trong việc Google đánh giá website. Để kiểm tra tốc độ web và cải tiến tốc độ web, bạn có thể sử dụng những công cụ web bên dưới.

- Page Speed, một add-on của Firefox, có thể đề xuất các thay đổi cần thiết.

- YSlow, công cụ miễn phí của Yahoo! cũng giúp đề xuất các cải tiến.

- WebPagetest

- Hoặc vào Webmaster Tools, Labs > Site Performance để xem và so sánh tốc độ site bạn với phần còn lại của thế giới.

Page Speed  
Công cụ Page Speed

Vậy làm thế nào để giúp web tải nhanh hơn? Ngoài phần cứng (server, đường truyền) thì khi thiết kế web cần lưu ý các điểm sau:

- Gom những file code javascript bên ngoài (external javascripts) vào cùng 1 file. Và nén file lại, tham khảo tại http://javascriptcompressor.com/

- Gom các file CSS vào 1 file và cũng nén lại, tham khảo tại http://www.csscompressor.com/.

- Dùng gzip để nén các file nếu web server có hỗ trợ (hosting sẽ thực hiện công việc này giúp bạn)

- Nén các hình ảnh để được dung lượng tối ưu nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh.

- Đặt các tracking code (như Google Analytics) và javascript khác ở cuối trang (trước khi đóng thẻ body)

tracking code 
Đặt các tracking code (như Google Analytics) và javascript khác ở cuối trang

Vì nếu onsite [SEO] và uy tín của các site gần như nhau, thì tốc độ ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả tìm kiếm. 

Nên nhớ tốc độ website rất quan trọng, do vậy hãy để tâm đến vấn đề này. Hãy sử dụng các công cụ web để kiểm tra tốc độ website.