Các Snippets giúp liên kết Wordpress với mạng xã hội

Các Snippets giúp liên kết Wordpress với mạng xã hội
      Accelerated Mobile Pages

Mạng xã hội là một công cụ quan trọng để quảng bá web và thu hút người dùng truy cập vào blog Wordpress Do vậy, bạn cần phải chắc chắn rằng thiết kế web...

Mạng xã hội là một công cụ quan trọng để quảng bá web và thu hút người dùng truy cập vào blog Wordpress Do vậy, bạn cần phải chắc chắn rằng thiết kế web Wordpress của mình đã kết nối với Facebook, Twitter, Google Plus và các mạng xã hội khác. Trong bài viết này, hãy cùng xem các snippets hữu ích để tương tác với các mạng xã hội. 

lien ket wordpress voi mang xa hoi

Hiển thị số fan Facebook trên thiết kế web Wordpress


Nếu bạn có một trang Facebook cho thiết kế web Wordpress của mình, bạn sẽ muốn hiển thị số lượng fan mà mình có. Đơn giản chỉ cần dán đoạn mã sau vào bất kỳ tập tin theme của bạn, nơi bạn muốn số lượng fan trên Facebook sẽ được hiển thị. Đừng quên thêm ID trang Wordpress của bạn trên dòng 2!
  ?php $page_id = "YOUR PAGE-ID"; $xml = @simplexml_load_file("http://api.facebook.com/restserver.php?method=facebook.fql.query&query=SELECT%20fan_count%20FROM%20page%20WHERE%20page_id=".$page_id."") or die ("a lot"); $fans = $xml->page->fan_count; echo $fans;     
lien ket wordpress voi mang xa hoi
Tự động thêm nút Twitter và Facebook vào bài viết của bạn

Đây là một snippet rất hữu ích dành cho các button Twitter và Facebook giúp người dùng khi đọc bài đăng có thể dễ dàng click và chia sẻ ngay nội dung với bạn bè / người theo dõi họ thông qua đó.

Các bạn chỉ cần thêm mã trong của bạn functions.php và lưu các tập tin.
 function share_this($content){   if(!is_feed() && !is_home()) {     $content .= '';   }   return $content; } add_action('the_content', 'share_this'); 

Tự động liên kết username Twitter trong WordPress

Nếu bạn thường xuyên sử dụng trích dẫn người dùng Twitter trên trang [Wordpress] của mình, làm sao tự động liên kết tên người dùng Twitter? Đơn giản chỉ cần thêm mã này vào tập tin functions.php.
 /* Automatically link Twitter usernames in WordPress*/   function twtreplace($content) { $twtreplace = preg_replace('/([^a-zA-Z0-9-_&])@([0-9a-zA-Z_]+)/',"$1@$2",$content); return $twtreplace; }   add_filter('the_content', 'twtreplace');  add_filter('comment_text', 'twtreplace'); 

Hiển thị tổng số lượt chia sẻ (FB, Twitter, G+)

Muốn hiển thị bao nhiêu lần bài viết của bạn đã được chia sẻ trên Facebook, Twitter và Google+? Đây là những gì snippets [code] dưới đây sẽ làm cho bạn. Dán vào nơi mà bạn muốn được hiển thị.
  function social_shares() {   $url = get_permalink( $post_id );    $json = file_get_contents("http://api.sharedcount.com/?url=" . rawurlencode($url));   $counts = json_decode($json, true);   $totalcounts= $counts["Twitter"] +  $counts["Facebook"]["total_count"] + $counts["GooglePlusOne"];   echo "<div>$totalcounts Share</div>"; }
Tự động thêm một nút G+ vào bài viết

Phía trên đã có cách thêm nút liên kết Facebook và Twitter với bài viết của bạn, còn đây là phần dành cho Google +. Đây là một snippet mà sẽ thêm một nút G+ để người truy cập có thể chia sẻ với người dùng của họ. Chỉ cần dán đoạn mã bên dưới vào tập tin functions.php .
  add_filter('the_content', 'wpr_google_plusone'); function wpr_google_plusone($content) { $content = $content.'
'; return $content; } add_action ('wp_enqueue_scripts','wpr_google_plusone_script'); function wpr_google_plusone_script() { wp_enqueue_script('google-plusone', 'https://apis.google.com/js/plusone.js', array(), null); }
Hiển thị cập nhật Google+ mới nhất của bạn trên blog WordPress của bạn

Bạn đang sử dụng mạng xã hội của Google, Google +? Bạn có thể dễ dàng hiển thị bản cập nhật mới nhất của G+ trên blog WordPress bằng sử dụng đoạn code snippet bên dưới này.

Sao chép mã dưới đây và dán nó vào nơi bạn muốn hiển thị bản cập nhật mới nhất của Google. 

Thêm nút "pin it" Pinterest vào blog WordPress

Điều đầu tiên cần làm là dán snippet sau đây vào nơi bạn muốn nút "Pin It" được hiển thị. Lưu ý rằng mã này phải được đưa vào trong các vòng lặp.
Sau khi hoàn thành, bạn mở footer.php và thêm mã [JavaScript] Pinterest:


Với hướng dẫn thiết kế web trên đây, Vivicorp các trang Wordpress của bạn luôn được liên kết với các mạng xã hội phổ biến và tạo thành một hệ thống thống nhất, hiệu quả. Chúc thành công!

Xem thêm: Hướng dẫn nhanh cách nhúng video youtube vào blog Wordpress