Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành
      Accelerated Mobile Pages

Chính sách bảo hành

I. Mục tiêu hoạt động bảo hành, hỗ trợ

Đáp ứng các điều khoản hỗ trợ trong hợp đồng xây dựng hệ thống.
Theo dõi quá trình sử dụng dịch vụ , ghi nhận các lỗi về tốc độ xử lý và tiến hành sửa đổi nếu cần thiết.
Ghi nhận các lỗi và đề xuất thay đổi trong quá trình sử dụng, tiến hành sửa đổi ứng dụng nếu cần thiết.
 
II. Thời gian bảo hành

Với các sản phẩm email, website chúng tôi luôn thực hiện việc bảo hành, bảo trì miễn phí trong thời gian sử dụng dịch vụ . Bất cứ khi nào có lỗi phát sinh, vui lòng liên lạc ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ.
Hotline: 07103 734 985
Email: info@webtienich.vn
 
III. Các hình thức hỗ trợ bảo hành, bảo trì sản phẩm

Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục lỗi hoặc sự cố đối với email, website và hosting nhanh nhất trong vòng 04 giờ và chậm nhất là 48 giờ kể từ khi có thông báo từ khách hàng.
Các hình thức hỗ trợ từ xa như: điện thoại, email, live chat, skype, teamviewer … với các lỗi đơn giản.
 
Lưu ý:
 
Phạm vi bảo hành: Dịch vụ bảo hành giới hạn trong việc sửa lỗi chức năng được xác định cụ thể trong hợp đồng ký kết với khách hàng.
 
Phạm vi bảo hành không bao gồm các trường hợp lỗi do các nguyên nhân sau:
 
  • Lỗi của chương trình khác, phần mềm hệ thống, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng.
  • Lỗi dữ liệu và phần cứng.
  • Lỗi do vận hành không đúng hướng dẫn sử dụng, do sự vô ý, bất cẩn.
  • Lỗi do tai nạn cháy nổ, thiên tai do môi trường gây ra.