Code mẫu Responsive Web Design HTML5 và CSS3

Code mẫu Responsive Web Design HTML5 và CSS3
      Accelerated Mobile Pages

Responsive Web Design như trở thành tâm điểm của thiết kế web năm 2013. Nhiều lập trình viên đã nhận thấy xu thế này và bắt tay vào triển khai lập trình...

Responsive Web Design như trở thành tâm điểm của thiết kế web năm 2013. Nhiều lập trình viên đã nhận thấy xu thế này và bắt tay vào triển khai lập trình website với Responsive Web Design. Vậy để Code cho Responsive Web Design với HTML5 và CSS3 chúng ta cần gì?
code voi html5 và css3