Công cụ chỉnh sửa ảnh với PHP và AJAX

Công cụ chỉnh sửa ảnh với PHP và AJAX
      Accelerated Mobile Pages

Tiếp theo những thông tin về AJAX tốt cho SEO được đề cập trong bài viết trước, chúng tôi gửi đến bạn một bộ công cụ chỉnh sửa ảnh với [PHP] và [Ajax]....

Tiếp theo những thông tin về AJAX tốt cho SEO được đề cập trong bài viết trước, chúng tôi gửi đến bạn một bộ công cụ chỉnh sửa ảnh với [PHP] và [Ajax]. Chỉnh sửa ảnh với PHP và Ajax là một công cụ PHP để có được các hiệu ứng hình ảnh trên Web. 

Công cụ này giúp chỉnh sửa bao gồm các hiệu ứng như Negative, Blur, Brighten, Colorize, Contrast, Edge Detect, Grayscale, Mean, Selective Blur, Smoothen và [Rotate].


cong cu chinh sua anh voi php va ajax
Chỉnh Sửa Ảnh Với PHP và Ajax -->  XEM DEMO