Hành vi mua hàng của khách hàng trên mobile site?

Hành vi mua hàng của khách hàng trên mobile site?
      Accelerated Mobile Pages

Khi mà người dùng sử dụng các thiết bị di động để thực hiện quá trình mua hàng càng nhiều thì các doanh nghiệp càng phải đầu tư mạnh hoạt động kinh doanh...

Khi mà người dùng sử dụng các thiết bị di động để thực hiện quá trình mua hàng càng nhiều thì các doanh nghiệp càng phải đầu tư mạnh hoạt động kinh doanh của mình trên các [Mobile] site. Nhiều nhà Marketing đã phân tích đến thói quen mua hàng của người dùng thông qua các thiết bị di động, dưới đây là kết quả thu được.

marketing tren mobile web
Người dùng sử dụng thiết bị mua hàng ngày càng nhiều

Bản nghiên cứu về thói quen sử dụng các thiết bị di động tác động tới quyết định và hành vi mua hàng của người dùng được thực hiện bởi [Google] và Nielsen tháng 3/2013.
Kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp cho bạn những phân tích chi tiết về:

1. Thói quen tìm kiếm trên di động: Tìm những gì, Tìm ở đâu, Tìm khi nào…

2. Tìm kiếm tác động đến các hành vi tiếp theo như thế nào: Tiếp tục tìm kiếm, truy cập website, gọi điện, chia sẻ, đến cửa hàng, mua hàng…

3. Nhận thức của người dùng và doanh nghiệp về Quảng cáo tìm kiếm trên di dộng và các giải pháp Quảng cáo trên di động.


nghien cuu thoi quen su dung di dong
Thói quen sử dụng các thiết bị di động tác động tới quyết định và hành vi mua hàng