Hover.css - tập hợp hiệu ứng hover bằng CSS3 đơn giản

Hover.css - tập hợp hiệu ứng hover bằng CSS3 đơn giản
      Accelerated Mobile Pages

Bạn đã có thể dễ dàng tạo những hiệu ứng hover bằng CSS3 được viết sẵn với Hover.css, chỉ cần chèn vào các class tương ứng là bạn đã có những hover đẹp...

Bạn đã có thể dễ dàng tạo những hiệu ứng hover bằng [CSS]3 được viết sẵn với Hover.css, chỉ cần chèn vào các [class] tương ứng là bạn đã có những hover đẹp với các phần tử trong [website].


Có tất cả 40 hiệu ứng để cho các bạn lựa chọn , bao gồm 2D transforms, border transitions, shadow và glow transitions, speech bubbles, và page curls.

Cách sử dụng :

- Để bắt đầu, các bạn download hover.css về máy.

- Sau đó chèn hover.css vào trong trang web, các bạn chèn nó vào trong thẻ <head>
 
- Kế tiếp là chèn các class tương ứng với các hiệu ứng hover. Giả sử chúng ta đã có sẵn một button như sau :
Checkout   
Và để có hiệu ứng floats, chúng ta sẽ chèn thêm class như sau :
Checkout    
Để hiểu rõ từng hiệu ứng sẽ như thế nào, các bạn có thể xem demo để biết, và sau đây là tổng hợp các hiệu ứng cũng như class tương ứng giúp các bạn áp dụng vào cho các phần tử trên trang web của mình.

2D Transforms


Border Transitions

Hiệu ứng Tên Class

Shadow and Glow Transitions

Speech Bubbles

Curls

Hy vọng với những gợi ý trên sẽ nguồn tham khảo hữu ích cho bạn khi muốn sáng tạo các hiệu ứng đặc biệt trên các phần tử của website.