Hướng dẫn tạo "Read more at" khi sao chép nội dung website bằng jQuery

Hướng dẫn tạo "Read more at" khi sao chép nội dung website bằng jQuery
      Accelerated Mobile Pages

Nhằm bảo vệ nội dung, cũng như nhắc nhở người sao chép nội dung về bản quyền, một số thiết kế web có để chế độ "Read more" đính kèm link với...

Nhằm bảo vệ nội dung, cũng như nhắc nhở người sao chép nội dung về bản quyền, một số thiết kế web có để chế độ "Read more" đính kèm link với nội dung được copy. Hôm nay, Vivicorp sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chức năng này.

Khi vào một số thiết kế [website] và copy nội dung, chúng ta có thể nhìn thấy nội dung có đính kèm một [link] như sau: Read more at: http://web.vivicorp.com/tinh-nang-moi-cong-cu-thiet-ke-web-adobe-muse.html . Các chủ website thường thực hiện công việc này nhằm bảo vệ nội dung website của mình cũng như nhắc nhở người sử dụng nội dung nhớ về bản quyền và nhớ để nguồn. 

Hướng dẫn thiết lập chế độ "Read more at"

Vivicorp sẽ hướng dẫn thiết kế web thực hiện chức năng này với đoạn code [jQuery], bạn sẽ thực hành trên website hoặc blog của mình.

Chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính document.body.oncopy, nó sẽ trả về sự kiện onCopy trên phần tử hiện tại.

Cú pháp như sau :

element.oncopy = functionRef; 

Chúng ta sẽ chèn thêm một javascript function khác gọi là window.getSelection(); trả về một đối tượng đại diện cho dãy kí tự được lựa chọn bởi người dùng.

jQuery Code

Khi chèn đoạn code này vào website rồi, thì từ giờ trở đi, bất kì ai copy nội dung từ trang web của bạn, thì cùng với nội dung mà họ muốn lấy, đoạn link trỏ về trang web của các bạn cũng được chèn vô thêm.
Vivicorp hy vọng tài liệu thiết kế web trên sẽ hữu ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!