Java EE7 đã sẵn sàng cho sự bùng nổ HTML5

Java EE7 đã sẵn sàng cho sự bùng nổ HTML5
      Accelerated Mobile Pages

Java Community Process (JCP) vừa công bố sự sẵn sàng của Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) và Java EE 7 Software Development...

Java Community Process (JCP) vừa công bố sự sẵn sàng của Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) và Java EE 7 [Software] Development Kit (SDK) hỗ trợ hoạt động phát triển các ứng dụng HTML 5 nhằm tăng năng suất làm việc của các nhà phát triển phần mềm cũng như đáp ứng yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp.

EE7 đã sẵn sàng hỗ trợ ứng dụng HTML5

Là chuẩn mực về phần mềm doanh nghiệp hướng cộng đồng, Java EE 7 chính là kết quả của hoạt động phát triển trên phạm vi toàn ngành bao gồm các hoạt động rà soát mở, các bản build phần mềm được phát hành thường xuyên và hoạt động cộng tác sâu rộng của hàng trăm kỹ sư từ hơn 30 công ty trong Java Community Process (JCP) và GlassFish Community.

Java EE 7 được đặc trưng bởi một cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ hoạt động phát triển các ứng dụng HTML5 với khả năng rút ngắn thời gian đáp ứng thông qua hoạt động truyền thông hai chiều, có độ trễ thấp với [WebSockets]; đơn giản hóa việc lọc và trao đổi dữ liệu thông qua sử dụng năng lực xử lý JSON dựa trên tiêu chuẩn ngành và hỗ trợ được nhiều người dùng đồng thời hơn bằng các dịch vụ web RESTful không đồng bộ với JAX-RS 2.0. 

Để nâng cao năng suất làm việc của nhà phát triển phần mềm, Java EE 7 cung cấp một kiến trúc ứng dụng được đơn giản hóa với một nền tảng tích hợp, gắn kết. Qua đó giảm bớt yêu cầu viết mã phần mềm thông qua khả năng chèn quan hệ phụ thuộc và sử dụng các tài nguyên mặc định. Tăng cường ứng dụng ghi chú để nâng cao hiệu suất cũng như nâng cao khả năng di chuyển ứng dụng bằng khả năng hỗ trợ máy khách dịch vụ web RESTful tiêu chuẩn.

Java EE 7
Oracle ra mắt nền tảng Java EE7 hỗ trợ công nghệ HTML5

Java EE 7 cung cấp các tính năng mới có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của doanh nghiệp, như việc chia nhỏ các tác vụ theo lô trở thành các "khoanh" công việc dễ quản lý nhằm đảm bảo hiệu năng OLTP liên tục; định nghĩa các tác vụ đồng thời đa luồng dễ dàng để nâng cao khả năng mở rộng; cải thiện mức độ gắn kết các Bean phần mềm được quản lý (Managed Beans, bao gồm cả các ứng dụng chặn giao dịch), cùng với khả năng lựa chọn và độ linh hoạt trong cung cấp các ứng dụng giao dịch.

Theo số liệu Oracle cung cấp, hơn 50 triệu lượt tải về các cấu phần của Java EE, bao gồm cả các sản phẩm nguồn mở và thương mại. Hiện đang có 18 máy chủ ứng dụng tương thích với Java EE 6, 9 triệu nhà phát triển phần mềm trên toàn thế giới, hơn 3 tỷ thiết bị được hỗ trợ bởi công nghệ [Java].

Xem thêm bài viết về HTML 5: 19 ứng dụng nổi bật của HTML5