Kiran Mazumdar-Shaw: Doanh nhân thế giới từ 200 USD

Kiran Mazumdar-Shaw: Doanh nhân thế giới từ 200 USD
      Accelerated Mobile Pages

Là một người phụ nữ nhưng không hề yếu đuối, mà ngược lại nữ doanh nhân Kiran Mazumdar-Shaw rất mạnh mẽ với  nhiều ước mơ cao cả, đến nay Bà...