Mẫu website theo xu hướng thiết kế web phẳng đẹp phần 2

Mẫu website theo xu hướng thiết kế web phẳng đẹp phần 2
      Accelerated Mobile Pages

Tiếp theo phần 1 của bài viết các mẫu website theo xu hướng web phẳng cực đẹp. V&V chuyển đến các web designer phần 2 của bàn viết này. Phần 2 sẽ bao gồm...

Tiếp theo phần 1 của bài viết các mẫu website theo xu hướng web phẳng cực đẹp. V&V chuyển đến các web designer phần 2 của bài viết này. Phần 2 sẽ bao gồm 20 giao diện web phẳng của các [website] nổi tiếng. Kèm theo với mỗi bức ảnh của website là [link] đến website của chính công ty đó, hy vọng đây sẽ là một nguồn tham khảo tốt cho web [designer].

1. Friends of the Web


Friends of the Web

2. Alan Horne


Alan Horne

3. Supereight Studio


Supereight Studio

4. Build 2012


Build 2012

5. Fhoke


Fhoke

6. Fitbit


Fitbit

7. Future Insights Live


Future Insights Live

8. Inky


Inky

9. Naldz Graphics

web phang Naldz Graphics
Naldz Graphics

10. Ivo Mynttinen

Ivo Mynttinen
Ivo Mynttinen

11. Erik Ford

Erik Ford
Erik Ford

12. True


True

13. Symbolset

Symbolset
Symbolset

14. William Leeks

William Leeks

William Leeks

15. Thibault Jorge

Thibault Jorge
Thibault Jorge


website 16
Blocklevel


website 17
Madebyfibb


website 18
Pexelplant


website 19
Playgroundinc


website 20
Northbounddesign

Chúc bạn thành công!    


website 16
Blocklevel


website 17
Madebyfibb


website 18
Pexelplant


website 19
Playgroundinc


website 20
Northbounddesign