Nghệ thuật thương lượng thành công

Nghệ thuật thương lượng thành công
      Accelerated Mobile Pages

Thương lượng là một nghệ thuật và người thương lượng chính là một nghệ sĩ. Đi kèm với đó là những chiến lược để hành động, 5 bí quyết sau đây sẽ giúp bạn...

Thương lượng là một nghệ thuật và người thương lượng chính là một nghệ sĩ. Đi kèm với đó là những chiến lược để hành động, 5 bí quyết sau đây sẽ giúp bạn chiến thắng mọi cuộc thương lượng

Phần lớn các hoạt động trong cuộc sống và công việc kinh doanh đều là việc thương lượng các vấn đề. Cho dù bạn đang nắm giữ một vị trí trong một công ty nổi tiếng hay bạn bắt đầu khởi nghiệp thì kỹ năng thương lượng ảnh hưởng lớn đến sự thành công của bạn. Từ ngày bạn bắt đầu lên một ý tưởng nào đó, đến ngày bạn hoàn thành ý tưởng đó bạn phải tham gia hết cuộc thương lượng này đến cuộc thương lượng khác, và bạn sẽ phải trả giá nếu không hiểu được quy luật tâm lý. Tại sao? bởi vì khi đó bạn sẽ không linh hoạt. Bạn sẽ tập trung thái quá vào nhu cầu cá nhân, bạn sẽ không lắng nghe ý kiến của đối tác. Kết quả là bạn đánh mất cơ hội có được những thoả thuận tốt hơn.