Nhân tố then chốt của thiết kế web mobile

Nhân tố then chốt của thiết kế web mobile
      Accelerated Mobile Pages

Thiết kế web mobile và thiết kế web trên máy tính có gì khác nhau? Đây là câu hỏi mà nhiều lập trình viên băng khoăng khi bắt tay vào thiết kế web mobile....