Phải khởi nghiệp khi nào và bắt đầu từ đâu ?

Phải khởi nghiệp khi nào và bắt đầu từ đâu ?
      Accelerated Mobile Pages

Khởi nghiệp- một điều không phải là mới mẻ nhưng không phải ai cũng thành công trên con đường đó. Quan trọng hơn tất cả là bạn đã định hướng như thế nào...