PHP resources hữu ích cho lập trình viên

PHP resources hữu ích cho lập trình viên
      Accelerated Mobile Pages

Nguồn thư viện dữ liệu, đây là điều cần có cho mỗi một lập trình viên. Bởi vì không ai là một siêu sao, một lập trình viên siêu đẳng đến mức mà có thể...

Nguồn thư viện dữ liệu là điều cần có cho mỗi một lập trình viên. Bởi vì không ai là một siêu sao, một lập trình viên siêu đẳng đến mức mà có thể viết [code] liên tục cho tất cả các chức năng trên [website]. Chúng tôi gửi đến bạn đọc một bài viết tổng hợp một số thủ thuật hay có thể làm nguồn thư viện cho các lập trình viên.
 
Khi lập trình, việc bạn tiết kiệm được thời gian để sớm hoàn thành project là điều cần thiết. Chính vì thế, thay vì bạn phải code từng [plugin] hay thư viện để đạt được mục đích nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian thì tại sao bạn lại không dùng những cái có sẵn và khá đầy đủ được đánh giá cao bởi nhiều người. Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn một số thư viện [php] hay được dùng trong các project.


php resources
Nguồn thư viện cho lập trình viên PHP

Vẽ biểu đồ

Bạn có thể tạo ra các biểu đồ đơn giản hoặc dùng thư viện GD của php. Nhưng để vẽ được những biểu đồ phức tạp thì bạn nên sử dụng những thư viện sau:
    
- pChart – PHP class để vẽ biểu đồ. 
 
- Libchart – Thư viện PHP vẽ đơn giản.
 
- JpGraph –Thư viện vẽ hướng đối tượng PHP. 
 
Open Flash Chart –Thư viện vẽ dạng Flash.

RSS Parser

Để đọc RSS bạn nên sử dụng 2 thư viện sau. Thật đơn giản và dễ sử dụng 
 
- MagpieRSS – RSS cho PHP. 
 
SimplePie – Nhanh dễ dùng, đọc RSS và Atom feed cho PHP. 

simplepie  
SimplePie
simplepie  
SimplePie

Thumbnail Generator

- phpThumb 
 
Timthumb

Payment

Khi bạn làm việc với các site bán hàng online thì việc thanh toán với các cổng thanh toán trực tuyến là yêu cầu không thể thiếu. Không phải ai cũng thành thạo việc lập trình API với các cổng thông báo đó. Tốt hơn hết là bạn nên sử dụng thư viện dựng sẵn và nó đã tích hợp khá nhiều cổng thanh toán.

PHP Payment Library – PHP Payment Library cho Paypal, Authorize.net và 2Checkout (2CO)

OpenID

Tích hợp OpenID vào website của bạn PHP-OpenID – OpenID cho PHP.

Database Abstraction/ORM

Làm việc với SQL bạn nên sử dụng các thư viện
 
- ADOdb – Database abstraction library cho PHP. 
 
Doctrine – Object relational mapper (ORM) for PHP 5.2.3+ powerful database abstraction layer (DBAL). 
 
- Propel – Object-Relational Mapping framework cho PHP5 
 
- Outlet – Open source object-to-relational mapping tool cho PHP.

PDF Generator

Tạo ra file PDF nếu cần FPDF – PHP class tạo file pdf bằng PHP.

Excel

Tạo và đọc file excel (Microsoft) php-excel – Tạo file excel đơn giản. 
 
PHP Excel Reader – Đọc file excel xls.

E-Mail

Làm việc với email, với các lựa chọn đầy đủ với với các server yêu cầu nhiều tham số khi gửi mail
 
Swift Mailer -đầy đủ chức năng để gửi mail bằng php 
 
PHPMailer - thư viện đồ sộ khá đầy đủ, sử dụng dễ dàng để gửi mail

Unit Testing

Dùng cho việc test và [debug] trong quá trình phát triển code 
 
SimpleTest. -thư viện unit test và web test 
 
PHPUnit - một thành viên của xUnit, hỗ trợ khá nhiều chức năng để test và phân tích kết quả.

Hy vọng đây là nguồn tham khảo bổ ích cho nhiều lập trình viên PHP.