Sự khác nhau của Fixed, Fluid, Adaptive và Responsive trong thiết kế web

Sự khác nhau của Fixed, Fluid, Adaptive và Responsive trong thiết kế web
      Accelerated Mobile Pages

Với việc sử dụng các thuật ngữ fixed, fluid, adaptive và responsive trong thiết kế web một cách lẫn lộn đã khiến chúng ta lầm tưởng...

Với việc sử dụng các thuật ngữ fixed, fluid, adaptive và responsive trong thiết kế web một cách lẫn lộn đã khiến chúng ta lầm tưởng chúng giống nhau. Nhưng chúng có những điểm khác biệt nhất định.