Thiết kế giỏ hàng web đơn giản với PHP

Thiết kế giỏ hàng web đơn giản với PHP
      Accelerated Mobile Pages

Giỏ hàng là công cụ quan trọng trong thiết kế web bán hàng. Tài liệu thiết kế web dưới đây sẽ giúp bạn tạo giỏ hàng web đơn giản với PHP.

Giỏ hàng là một công cụ quan trọng trong các thiết kế web bán hàng và cửa hàng thương mại điện tử. Nó không chỉ cho phép người dùng tích lũy danh sách các sản phẩm cần cũng, mà còn tính toán tổng số tiền cho đơn đặt hàng. Hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp một tài liệu thiết kế web để tạo ra một giỏ hàng trực tuyến đơn giản với [PHP].

nhung buoc don gian tao ra gio hang thiet ke web php
Những bước đơn giản tạo ra giỏ hàng với PHP

Đầu tiên tạo ra 4 file cho giỏ hàng của chúng ta:

1. Config.php 
2. Index.php (danh sách thông tin sản phẩm từ cơ sở dữ liệu)
3. Cart_update.php (các cập nhật trên giỏ hàng và chuyển hướng trở lại danh sách sản phẩm)
4. View_cart.php (xem trước sản phẩm trước khi thanh toán)

Thông tin sản phẩm

Tất cả các thông tin sản phẩm cần được lưu trữ trong một table [MySql], cho phép tạo ra một trường table có tên “product”, bạn có thể chèn chi tiết sản phẩm một cách thủ công hoặc bằng cách sử dụng PhpMyAdmin, hoặc một tập tin MySql trong file zip mà bạn có thể nhập vào các cơ sở dữ liệu để có được các table và chi tiết sản phẩm.
Một khi tạo table xong, bạn có thể tạo một danh sách các sản phẩm tương tự như dưới đây:

mot danh sach san pham
Một danh sách các sản phẩm

Cấu hình

Mục đích chính của các tập tin config là để lưu trữ các thông tin khác nhau mà chúng ta cần cho kịch bản của mình. Chỉ cần nhập chi tiết MySql trong file config.
Danh sách sản phẩm (index.php)

Đây sẽ là trang sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm bạn bán cho người mua. Nếu bạn có nhiều sản phẩm, bạn nên nhóm chúng vào một trang mà sử dụng một đánh số trang. Và ở phía bên phải của trang sẽ được sẽ là hộp giỏ hàng, nơi sẽ theo dõi các sản phẩm mà người dùng sẽ mua sau đó.

Sau khi đã làm việc với các session, chúng ta phải kích hoạt session PHP trong kịch bản bằng cách bao gồm session_start () trên đầu trang của mã này, sau đó chúng ta có thể bắt đầu viết mã hoặc tập tin như sau:
Bảng liệt kê sản phẩm từ cơ sở dữ liệu

Về cơ bản, chúng ta sẽ lấy các bản ghi từ cơ dữ liệu và hiển thị chúng trên trang. Chúng ta cũng sẽ tạo ra một biểu mẫu [HTML] với nút Add to Cart. Không quan trọng các mà bạn sẽ hiển thị chúng ra sao, điều quan trọng ở đây là mẫu HTML. Mỗi một item chứa một biểu mẫu mà có các giá trị ẩn, mã sản phẩm và URL trở lại mà chúng ta sẽ gửi đến cart_update.php thông qua phương thức POST.
Box shopping cart

Ở bên phải của trang, chúng ta sẽ hiển thị một box shopping cart để theo dõi các sản phẩm người dùng lựa chọn. Nhiệm vụ chính của shopping cart là để tìm kiếm các biến số session được gọi là $_SESSION["products"],mà nó lưu trữ danh sách các sản phẩm người dùng đã chọn, và sau đó tìm và hiển thị nội dung trong box. 
Cập nhật giỏ hàng

Vai trò của Cart_update.php là thêm và loại bỏ các mục trong giỏ hàng. Khi người dùng nhấp chuột vào nút “Add to cart”, một biểu mẫu sẽ gửi các giá trị ẩn chẳng hạn như mã sản phẩm, số lượng đến Cart_update.php thông qua hình thức POST, và chúng ta sẽ sử dụng chúng để lấy thông tin sản phẩm từ cơ sở dữ liệu xác minh sự tồn tại của sản phẩm, và sau đó tạo mới hoặc cập nhật $_SESSION["products"] với các biến mới. Xóa một sản phẩm cũng hoạt động tương tự.
Xem tóm tắt sản phẩm

Bây giờ, khi mọi thứ đã sẵn sàng, người dùng sẽ xem các sản phẩm của họ lần cuối và tiến tới thanh toán. Bạn có thể thêm vào các loại thuế, các loại chi phí vận chuyển, phí giao dịch và đưa ra tổng số tiền trong trang này để người dùng tiện theo dõi. Bạn có thể tạo bất kỳ loại dữ liệu cho cổng thanh toán, hầu hết các cổng thanh toán đều thích form HTML, do vậy, có một số trường đầu vào ẩn, bạn có thể thay đổi chúng cho phù hợp với nhu cầu của mình.
DOWNLOAD: www.sanwebe.com/downloads/55-php-shopping-cart-sample

DEMO: sanwebe.com/assets/php-shopping-cart/index.php 

Vivicorp hy vọng tài liệu thiết kế web trên sẽ hữu ích cho các dự án thiết kế web sau này của bạn. Chúc thành công!