Thủ tục đăng kí website Thương mại điện tử với Bộ Công Thương

Thủ tục đăng kí website Thương mại điện tử với Bộ Công Thương
      Accelerated Mobile Pages

Website của bạn có phải là website thương mại điện tử không ? Và bạn phải làm hồ sở, thủ tục đăng ký website thương mại điện tử như thế nào? 

Theo quy định tại nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử, những website thương mại điện tử sau đây thuộc diện phải đăng ký:

I. Đối tượng phải đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1) Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau:

- Sàn giao dịch TMĐT
- Website khuyến mại trực tuyến
- Website đấu giá trực tuyến

2) Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

II. Hồ sơ đăng ký bao gồm

Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được quy định tại Điều 7 của thông tư số 12/2013/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2013, bao gồm :

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT -1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 12/2013/TT-BCT).
2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).
3. Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.
6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

III. Thời hạn xét duyệt

- Thời gian xét duyệt 25 ngày nếu hồ sơ, thủ tục thực hiện hợp lệ