Dịch vụ Hosting Email tại Cần Thơ, server mail chất lượng tại Cần Thơ

Dịch vụ Hosting Email tại Cần Thơ, server mail chất lượng tại Cần Thơ
      Accelerated Mobile Pages

Với dịch vụ Email của WTI khách hàng có thể:
 
- Thiết lập địa chỉ email theo tên miền riêng.
- Control Panel quản lý chuyên nghiệp
- Giao diện người dùng dễ sử dụng.
- Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail.
- Tính năng e-mail tự động hồi âm (Email Autoresponders).
- Thiết lập chế độ cho email đi-đến.
- Cho phép check mail trên Outlook và Webmail (POP3/SMTP/Webmail).
- Tùy ý thiết lập dung lượng cho từng Mail Box.
- Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuần.

Gói Dịch vụ
WTI-M1
WTI-M2
WTI-M3
WTI-M4
WTI-M5
Giá / năm540.000đ1.140.000đ2.040.000đ3.480.000đ4.200.000đ
1. Dung lượng500MB2GB5GB7GB15GB
2. Số lượng Mail Online(Pop3 account)510507080
3. Số lượng Email Forwader5105070800
4. Quản lý email vào
5. Quản lý email gửi ra
6. Check mail bằng Outlook Express, Web mail
7. File đính kèm tối đa15MB15MB15MB15MB15MB
Gói WTI-M1
540.000đ
500MB
5
5
15MB
Gói WTI-M2
1.140.000đ
2GB
10
10
15MB
Gói WTI-M3
2.040.000đ
5GB
50
50
15MB
Gói WTI-M4
3.480.000đ
7GB
70
70
15MB
Gói WTI-M5
4.200.000đ
15GB
80
800
15MB