Facebook sắp có thêm nút “Add link”

Facebook sắp có thêm nút “Add link”
      Accelerated Mobile Pages

Facebook vừa thêm một tính năng mới được thử nghiệm bởi một nhóm nhỏ người dùng tại Mỹ, đó là thêm nút “add link” vào facebook. Tính năng này cho phép người dùng khám phá thiết kế web và các bài đăng mà họ có thể cập nhật trong status của mình.

Facebook vừa thêm một tính năng mới được thử nghiệm bởi một nhóm nhỏ người dùng tại Mỹ, đó là thêm nút “add link” vào facebook.

Tính năng này cho phép người dùng khám phá thiết kế web và các bài đăng mà họ có thể cập nhật trong status của mình.

facebook-button
Facebook sắp có nute “add link”

Phương pháp trên đang được thử nghiệm bởi một số người dùng iOS tại Mỹ, họ có thể thêm một liên kết trong các bài đăng hay ý kiến của mình trên facebook, nút “add link” sẽ xuất hiện gần nút thêm ảnh hoặc thêm địa điểm. Để sử dụng tính năng mới này, người dùng có thể sử dụng ngay trong các truy vấn của mình. Sau đó facebook sẽ đưa ra một danh sách các liên kết phù hợp. Người dùng có thể xem trước thông tin về các trang web (link) trước khi lựa chọn có thêm vào trạng thái của mình hay không.

Kết quả danh sách link đưa ra dựa trên những gì Facebook tin rằng người dùng có nhiều khả năng để chia sẻ. Hiện tại Facebook đã lập chỉ mục hơn một nghìn tỷ bài viết chứa link đã được chia sẻ bởi người dùng.

facebook-app
Trang quảng bá web Facebook khuyến khích người dùng chia sẻ nhiều hơn

Nút “add link” có thể đưa vào bài viết một cách tức thì vì facebook khuyến khích việc chia sẻ nhiều hơn.

Tính năng mới này có thể khởi động vào đầu tháng đến, việc có thêm nút “add link” trên trang facebook sẽ giúp người dùng không còn phải đi đến các trang web hay ứng dụng nào khác mà nội dung đã có sẵn trong toàn bộ thông tin hiển thị trên facebook.